Elämäni tietokirjat: Kjell Westö

Kirjailija Kjell Westö esitteli elämänsä tietokirjoja TIETOKIRJA.FI-tapahtumassa Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivillä 2.7.2016. Lataa kuvitettu PDF.

 1.  Kaija Ollila & Kirsti Toppari: Puhvelista Punatulkkuun. Helsingin vanhoja kortteleita 1. Helsingin Sanomat 1977. // Kaija Nenonen & Kirsti Toppari: Herrasväen ja työläisten kaupunki. Helsingin vanhoja kortteleita 2. Helsingin Sanomat 1983. // Kaija Hackzell: Viertotietä itään ja länteen. Helsingin vanhoja kortteleita 3. Helsingin Sanomat 1988. // Kaija Hackzell & Kirsti Toppari: Oihonnankadulta Kumpulantielle. Helsingin vanhoja kortteleita 4. Helsingin Sanomat 1991. // Kaija Hackzell & Kirsti Toppari: Töölöntullin molemmin puolin. Helsingin vanhoja kortteleita 5. Helsingin Sanomat 1997. // Kaija Hackzell: Rakas vanha Munkkiniemi. Helsingin vanhoja kortteleita 6. Helsingin Sanomat 2001.
 2.  Anna Kortelainen: Levoton nainen. Hysterian kulttuurihistoriaa. Tammi 2003.
 3. Peter Englund: Förflutenhetens landskap. Historiska essäer. Atlantis 1991. (Menneisyyden maisema. Suom. Kari Koski. WSOY 2011) // Peter Englund: Tystnadens historia och andra essäer. Atlantis 2003. (Hiljaisuuden historia. Suom. Timo Hämäläinen. WSOY 2004)
 4. Paul Virilio: Försvinnandets estetik. Ruots. Peter Handberg. Korpen 1996. (Alkuteos: Esthétique de la disparition. Édition Galilée 1989 / Katoamisen estetiikka. Suom. Mika Määttänen. Gaudeamus 1994)
 5. Piers Brendon: Den mörka dalen. Panorama över 1930-talet. Ruots. Stefan Lindgren. Norsteds Förlag 2002. (Alkuteos: The Dark Valley. A Panorama of the 1930s. Alfred A. Knopf 2000)
 6. Punamustavalkea ­– 1918 Kuvat. Suomen valokuvataiteen museon julkaisuja 24. Toim. Jukka kukkonen & Elina Heikka. Avain 2008.
 7. Olle Leino: Utsikt från Skillnaden. Inbördeskriget i Helsingfors 1918 sett med gamla och nya ögon. Schildt 1997.
 8. Tony Judt (ja Timothy Snyder): Thinking the Twentieth Century. Penguin Press 2012.
 9. Eduardo Galeano: El futbol a sol y sombra. Siglo XXI 1995 (Jalkapallo valossa ja varjossa. Suom. Jukka Koskelainen. Nemo 2000) // Eduardo Galeano: Los hijos de los dias. Siglo XXI 2011.
 10. Jukka Rislakki: En kyyneltä vuodattanut. Olavi Laihon elämän kahdeksantoista vuodenaikaa 1940–1944. LIKE 1995.
 11. Roland Barthes: Kärlekens samtal. Ruots. Leif Janzon. Modernista 2015. (Alkuteos: Fragments d’un discours amoureux. Edition du seuil 1977 / Rakastuneen kielellä. Suom. Tarja Roinila. Nemo 2000)
 12. Julia Kristeva: Främlingar för oss själva. Ruots. Ann Runnqvist-Vinde. Natur och Kultur 1991. (Alkuteos: Etrangers à nous mêmes. Fayard 1988 / Muukalaisia itsellemme. Suom. Päivi Malinen Gaudeamus 1992)
 13. Ian Macdonald: The People´s Music. Pimlico 2003.