Sotahistorian uutuuksia

Maanantaina 26.8. klo 17 keskustellaan sotahistoriaa käsittelevistä uutuustietokirjoista Akateemisen Kirjakaupan toisessa kerroksessa, Pohjoisesplanadi 39. Vapaa pääsy, tervetuloa!